,

Keycap Retro Cherry

399.000

Keycap Retro Cherry
Profile: Cherry, có vát cạnh trong, không cấn mạch ngược
Kích thước: 111 nút lắp được các layout chuẩn, shift ngắn, 60, TKL, 65, 75, fullsize
Chất liệu: ABS doubleshot không bao giờ mờ chữ
LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM