,

Keycap GMK Fro.Yo clone cherry

1.190.000

Keycap GMK Fro.Yo clone PBT nút bàn phím cơ
Frozen Yogurt
Profile: Cherry dày 1.5mm
Chất liệu: Thick PBT dye-sub không xuyên led
Kích thước : 150 nút
Thích hợp với các loại bàn phím : FIlco, Leopold, IKBC, Nj68, Keychrone, minila, 40%
Phù hợp với các loại layout: 60, 68, 84, TKL , 96, 108,……
In cực sắc nét