,

Keycap Red Ninja, ABS, cherry

399.000

Keycap Red Ninja
Profile: Cherry
Chất liệu: ABS
Kiểu in : Doubleshot không bao giờ mờ chữ
Kích thước: 145 nút đủ lắp các layout chuẩn, shift ngắn, 7u, wkl, 75, alice,….