,

Keycap CMK Blue Samurai cherry

449.000

Keycap GMK Blue Samurai clone 173 nút filco, leopold, ikbc, nj68,minila
Profile: Cherry dày 1.5mm
Chất liệu: Thick ABS double-shot không mờ chữ, không xuyên led
Kích thước: 173 nút Thích hợp với các bàn phím: Filco, Leopold, IKBC, DareU, Keychrone K2,K4,K6,K8, Nj68,…
Thích hợp với các layout : 60, 64, 68, TKL, 84, Fullsize, 96,minila, tu40