,

Keycap Ivory cherry

299.000

Nút bàn phím keycap Ivory clone PBT dye-sub FIlco, Leopold, IKBC, Keychron, NJ68,….

Chất liệu: Thick PBT dye-sub không bóng, không mờ chữ

Profile: Cherry

Kích thước: 122 nút phù hợp với các layout 60,68, 84, 87, 96, TKL,…

Phù hợp với các bàn phím: IKBC, KEYCOOL, Filco, Leopold, NJ68, Keyhron,…

Đây là hàng clone của Enjoy PBT Ivory