,

Keycap Đèn giao thông cherry

440.000

Keycap Đèn giao thông
PBT dyesub cực đẹp không mờ chữ, bay chữ
Dày 1.5cm
Cherry profile
141 nút lắp được các layout thông dụng, chuẩn, shift ngắn