,

Keycap CMK Fuji, cherry profile, ABS doubleshot

549.000

Keycap Fuji
Profile: Cherry
Chất liệu: ABS
Kiểu in: Doubleshot
Profile: Cherry
Kích thước: 171 nút lắp được các bàn phím layout chuẩn, shift ngắn
LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ GỒM KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM