TX slider picker hỗ trợ lube switch

180.000

Chính hãng TX

Kẹp rất chắc chắc và dễ cầm

Cố định slider khi lube switch tránh làm rơi hoặc lube lem ra các khu vực khác

Danh mục: