TX Film 0.15mm (110 cái /túi)

180.000

Film cho switch
Tác dụng cố định nắp switch, thiết kế mới của TX phù hợp hơn với nhiều loại switch
Số lượng: 110 cái/ túi
Độ dày: 0.15mm

Danh mục: