Tool mở switch (kim loại)

200.000

Tool mở switch
Chất liệu: Kim loại anod
Hỗ trợ: Cherry, Kailh, Gateron,….

 

Danh mục: