Stab Durock V2 bàn phím cơ

480.000

Stab Durock V2 bàn phím cơ
Stab PCB mounted screws in
Top trong các loại stab tốt nhất
Thiết kế Ver 2 mới chống trượt thanh wire khi nhổ keycap
1 bộ gồm 4 stab 2u, 1 stab 6.25u, 1 thanh wire 7u

Màu: Đen, trắng tùy chọn

Danh mục: