Oring cao su chân ốc bàn phím cơ gói 10 cái

35.000

Oring cao su chân ốc bàn phím cơ
Chất liệu: Cao su
Gói 10 cái
Tác dụng, đệm chân ốc cho những bàn phím bottom mount bắt mạch vào vỏ dưới

Danh mục: