,

Keycap XDA Pokemon PBT

990.000

Keycap XDA Pokemon
Chất liệu: thick PBT dye-sub
Profile: XDA
Kích thước: 162 nút đủ chơi mọi layout thông dụng chuẩn, shift ngắn: Leopold, IKBC, Filco, Keychrone k6, k8, k4,…..

Danh mục: ,