,

Numpad MF17 kết nối type C keycap PBT Gateron switch

490.000

Numpad Magicforce MF17
-Đây là bàn phím numpad, đã bao gồm switch và keycap
-Sản phẩm không có hot swap, switch đã hàn trực tiếp vào mạch
-Kết nối USB type C
-Không có keymap
-Led nền trắng
-Switch Gateron Brown / Red
Cho người dùng văn phòng cắm là dùng luôn, không có nhu cầu custom

Danh mục: ,