,

Keycap Zen PBT dyesub cherry profile

399.000

Keycap Zen
Profile: Cherry
Chất liệu PBT dày 1.5mm
Kiểu in: Dyesub không mờ chữ
Kích thước : 141 nút lắp vừa các layout chuẩn, shift ngắn
SẢN PHẨM LÀ NÚT BÀN PHÍM, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM