,

Keycap XMI clone Russian PBT in nhiệt, cherry profile

349.000

Profile: cherry dày 1.5mm
Kiểu in: dyesub
Chất liệu: PBT
Số lượng nút: 145 nút lắp vừa các layout chuẩn, shift ngắn
Có space 7u và layout Alice
SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM