,

Keycap XDA Mario

369.000

LƯU Ý: SẢN PHẨM KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM, CHỈ LÀ NÚT BÀN PHÍM
Keycap Mario
Profile: XDA
Chất liệu: PBT dyesub
Kiểu in dye ssub không bóng, không mờ chữ
Kích thước: 148 nút lắp được các bàn phím chuẩn, shift ngắn

Danh mục: ,