Keycap XDA Mario PBT clone giá rẻ

950.000

Keycap XDA Mario PBT clone giá rẻ
Profile: XDA
Chất liệu PBT dye-sub
Ít nút hơn bộ chuẩn
In kém hơn 1 chút
Form keycap ít bo tròn hơn
Màu modifier đậm hơn 1 chút

Danh mục: ,