Keycap XDA Macaron PBT dye-sub

1.500.000

Keycap XDA Macaron PBT dye-sub

Chất liệu: Thick PBT dye-sub không bóng, không mờ chữ

Profile: XDA thấp hơn SA, cao hơn DSA

Kích thước: 138 nút chơi được nhiều layout 60, 68, tkl, fullsize, 96, 84

Danh mục: ,