Keycap XDA Ice Cream

1.600.000

Keycap XDA Ice Cream

Chất liệu: PBT dye-sub

Profile: XDA

Kích thước 14x nút chơi nhiều layout 60, 68, minila, TKL, fullsize, 96,….

Màu rất đẹp và tươi

Danh mục: ,