Keycap XDA Element

1.600.000

Keycap XDA Element PBT dye-sub

Chất liệu: Thick PBT dye-sub không bóng, không mờ chữ

Profile: XDA thấp hơn SA, cao hơn DSA

Kích thước: 138 nút chơi được nhiều layout : 60, 68, minila, TKL, 84, 96, fullsize,…

Danh mục: ,