Keycap Wine PBT cherry profile

1.200.000

Keycap Wine PBT
Profile: Cherry
Chất liệu: thick PBT dye-sub
Kích thước: 120 nút chơi được nhiều layout chuẩn và shift ngắn

Danh mục: ,