Keycap White on Black nhựa PBT doubleshot (filco, leopold, IKBc, keychrone,….)

1.000.000

Keycap White on Black

Nhựa PBT doubleshot không bao giờ mờ chữ

Cherry profile

Kích thước 144 nút chơi được nhiều layou 60.68.84.TKL, Fullsize, minila

Danh mục: ,