,

Keycap Viking PBT dyesub, cherry profile

349.000

LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ NÚT BÀN PHÍM, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM
Keycap Viking
Nhựa PBT dày 1.5mm
In nhiệt không bao giờ mờ chữ, bóng
Profile Cherry
Kích thước: 125 nút
Lắp được các bàn phím layout chuẩn, shift ngắn 1.75u