Keycap Symbol PBT clone giá rẻ

1.000.000

Keycap Symbol PBT clone giá rẻ
Chất liệu : PBT dye-sub
Profile: XDA
Số lượng nút ít hơn bộ chuẩn
In kém hơn, font chữ mảnh hơn
Keycap ít bo tròn hơn bộ chuẩn

Danh mục: ,