Keycap Soundwavez PBT

1.300.000

Nút bàn phím keycap SoundWavez(Leopold, IKBC, Filco, Keychron, Nj68,…)

Profile: Cherry

Chất liệu: Thick PBT doubleshot

Kích thước: 164 nút chơi mọi layout chuẩn, shift ngắn,96, 84, 68,….

Font English

Danh mục: ,