,

Keycap Solar System

890.000

Keycap Solar System
Chất liệu: Thick PBT dye-sub
Profile: Cherry
Kích thước: 137 nút chơi mọi layout chuẩn, shift ngắn, 96, 84, 68