Keycap SA PBT xuyên led

500.000

Keycap SA PBT xuyên led

Profile: SA

Chất liệu: PBT doubleshot xuyên led

Kích thước: 104 nút layout chuẩn 60, TKL, fullsize

Danh mục: ,