,

Keycap SA Chocolate aifei

599.000

SA chocolate
Hãng sx: Aifei
Chất liệu : ABS
Profile: SA
Kiểu in : doubleshot không bao giờ mờ chữ
Kích thước: 172 nút lắp mọi layout chuẩn, shift ngắn, 7u, split space, alice, minila…..
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ NÚT BÀN PHÍM, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM

Danh mục: ,