,

Keycap Red Honor cherry

1.100.000

Nút bàn phím Keycap Red Honor
Profile: Cherry
Kích thước: 169 nút
Chất liệu: Thick PBT dye-sub không bao giờ mờ chữ
Bộ này có thể lắp được các phím layout chuẩn, shift ngắn , 68, 84, 96, TKL, Fullsize,leopold 660m, filco minila, 40%

Hết hàng