Keycap PUBG xuyên led

450.000

Keycap PUBG xuyên led

Profile: OEM

Chất liệu ABS xuyên led

Kích thước: 104 nút lắp được các bàn phím layout chuẩn

Danh mục: ,