,

Keycap Pink pixel PBT dyesub cherry profile

340.000

Keycap Pink pixel
Màu: Trắng font hồng
Chất liệu: PBT
Profile: Cherry
Kiểu in: Dyesub
Kích thước: 132 nút lắp được các bàn phím layout chuẩn, shift ngắn
LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM