,

Keycap Meow XDA profile PBT dyesub

369.000

Keycap Meow
Nhựa PBT dày 1.5mm không bóng, không mờ chữ
In nhiệt dyesub cực nét và không bay chữ
Profile XDA 9mm
Kích thước: 133 nút
LƯU Ý, SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM

Danh mục: ,