,

Keycap Mèo Font, nhựa PBT in nhiệt, cherry profile

449.000

Keycap Mèo Font

Profile: cherry dày 1.5mm
Kiểu in: dyesub
Chất liệu: PBT
Số lượng nút: 136
SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM