,

Keycap lẻ hình máy tính IBM V1

139.000

Keycap lẻ hình máy tính IBM cổ điển
Sản phẩm là keycap lẻ, không bao gồm cả bộ keycap
Có thể lắp vào ESC, hàng F,..
Có thể xuyên led, tặng kèm các hình ảnh để thay thế vào mặt màn hình

Danh mục: ,