,

Keycap Lam ngọc cherry

690.000

Nút bàn phím keycap Lam ngọc PBT double-shot

Profile: Cherry

Chất liệu: Thick PBT double-shot

Kích thước: 144 nút phù hợp với các layout 60,68, 84, 87, 96, TKL,…

Phù hợp với các bàn phím: IKBC, KEYCOOL, Filco, Leopold, NJ68, Keyhron,…