,

Keycap Lafite cherry profile

749.000

Keycap Lafite đỏ vang
Chất liệu: ABS
Profile: Cherry
Kiểu in: Doubleshot
Kích thước: 150 nút lắp full layout chuẩn, shift ngắn, Alice,….
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM