,

Keycap Japan Wind cherry

1.190.000

Keycap Japan Wind
Chất liệu: Thick PBT dày 1.5mm
Profile: Cherry
Kiểu in: Dye-sub không bóng, không mờ chữ
Kích thước: 168 nút lắp được mọi loại layout chuẩn, shift ngắn, minila, iso, winkeyless
Song ngữ Anh- Nhật
#keycap #pbt #japanese #mkgshop #cherry