,

Keycap Japan đỏ xám, PBT dyesub dày, cherry profile

899.000

Keycap Japan đỏ xám
Profile: Cherry
Chất liệu: PBT dày 1.5mm
Kiểu in: Dyesub không bóng, không mờ chữ
Kích thước: 158 nút lắp được các bàn phím layout chuẩn, shift ngắn, 7u, wkl, alice
Sản phẩm không bao gồm bàn phím