,

Keycap Inception, PBT dyesub, cherry profile

449.000

Keycap Inception
Chất liệu: PBT
Profile: Cherry
Kiểu in: Dyesub không bóng không mờ chữ
Kích thước: 139 nút lắp vừa mọi loại layout thông dụng trên thị trường, layout wkl, 7u
LƯU Ý: SẢN PHẨM KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM