Keycap GMK Samurai clone PBT doubleshot

1.200.000

Keycap GMK Samurai clone

Nhựa PBT doubleshot không bao giờ mờ chữ

Cherry profile

Kích thước 162 nút chơi được nhiều layou 60.68.84.TKL, Fullsize, minila

Danh mục: ,