,

Keycap Gấu Dâu, MDA profile PBT

499.000

Keycap Gấu dâu – Strawberry Bear
Profile: MDA
Chất liệu: PBT- PC dạng pudding, xuyên led nửa dưới, nửa trên không xuyên led
Kích thước: 119 nút lắp được các bàn phím chuẩn, shift ngắn 1.75u
LƯU Ý: SẢN PHẨM KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM

Danh mục: ,