,

Keycap Frost Witch XDA PBT

260.000

Keycap Frost Witch
Profile: XDA
Kiểu in: Dyesub
Kích thước: 134 nút
Độ dày: 1.5mm
LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ NÚT BÀN PHÍM, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM

Danh mục: ,