Keycap EPBT x GOK BoW

2.500.000

Keycap EPBT x GOK BoW
Hãng : Enjoy PBT x GOK
Màu sắc: Black on White
Profile: Cherry
Chất liệu: PBT dye-sub
Kích thước: 146 nút

 

 

Danh mục: ,