,

Keycap Deep Navy cherry

399.000

Keycap Deep Navy
Profile: Cherry, có vát cạnh trong, không cấn mạch ngược
Kích thước: 132 nút lắp được các layout chuẩn, shift ngắn, 60, TKL, 65, 75, fullsize
Chất liệu: ABS doubleshot không bao giờ mờ chữ
LƯU Ý: SẢN PHẨM LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM