,

Keycap Dark Olivia V2 PBT Cherry profile

499.000

Keycap Dark Olivia V2
Profile: Cherry
Chất liệu: PBT doubleshot
Kích thước: 169 nút lắp được các layout chuẩn, shift ngắn, wkl
LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM