Keycap Cyan PBT cherry profile

1.000.000

Keycap Cyan
Profile: Cherry
Chất liệu: Thick PBT dye-sub
Chơi được mọi layout chuẩn và shift ngắn

Danh mục: ,