,

Keycap CMK Rim, ABS tripleshot, cherry profile

1.330.000

Keycap CMK Rim
Chất liệu: ABS dày 1.5mm
Kiểu in: Doubleshot, Tripleshot
Profile: Cherry
Kích thước: Full base + alpha tripleshot dual font + Icon Modifier
LƯU Ý: SẢN PHẨM KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM