,

Keycap CMK Pine, ABS in doubleshot cherry profile

590.000

Keycap Pine
Profile: Cherry
Chất liệu: ABS
Kiểu in: Doubleshot
Profile: Cherry
Kích thước: 171 nút lắp được các bàn phím layout chuẩn, shift ngắn
LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ GỒM KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM