,

Keycap CMK Nuke cherry

649.000

Keycap CMK Nuke
Profile: Cherry vát cạnh trong không cấn mạch ngược
Chất liệu: ABS doubleshot không bào giờ mờ chữ
Kích thước: 173 nút lắp được mọi layout trên thị trường
LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ LÀ KEYCAP, KHÔNG BAO GỒM BÀN PHÍM